Mbështesat e frenave me metal të ulët

  • Low metallic brake pads, good brake performance

    Mbështesat e ulëta të frenave metalike, performancë e mirë frenimi

    Mbështesat e frenave me metal të ulët (Low-Met) janë të përshtatshme për performancën dhe stilet e drejtimit me shpejtësi të lartë, dhe përmbajnë nivele të larta të lëndëve gërryese minerale për të siguruar fuqi më të mirë ndaluese.

    Formula e frenave Santa përmban këta përbërës për të siguruar fuqi të jashtëzakonshme ndalimi dhe distanca më të shkurtra ndalimi. Është gjithashtu më rezistent ndaj zbehjes së frenave në temperatura të larta, duke ofruar ndjesi të qëndrueshme të pedalit të frenimit xhiro pas xhiro të nxehtë. Mbështesat tona të frenave me metal të ulët rekomandohen për automjetet me performancë të lartë që bëjnë vozitje të forta ose gara në pistë, ku performanca e frenimit është parësore.