Tamburi i frenave të kamionit

  • Brake drum with balance treament

    Tambur frenimi me trajtim ekuilibri

    Frena e tamburit përdoret më shpesh në automjetet e rënda komerciale. Santa Brake mund të ofrojë bateri frenash për të gjitha llojet e automjeteve. Materiali kontrollohet rreptësisht dhe tamburi i frenave është i balancuar mirë për të shmangur dridhjet.